Вторник 31, Март 2020г.
Костадин Калъпов Директор, училище
Красимир Кавалов Заместник-директор, учебна дейност
Марияна Уралова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Бинка Райчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Сурента Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Живка Господинова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Диана Недева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Стефанка Пейчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Таня Митева Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Анжела Петкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Иванка Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Драга Хубенова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Надежда Видева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Николай Запрянов Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Гюлбие Ахмед Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Петя Талева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Данчо Пейчев Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Иван Хубенов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Димитрийка Жарова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Хюсние Мурад Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Недялка Касабова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Сподели: